4517635821_9f5ded2523_o.png
Med nærvær i fokus

MINDFULNESSBASEREDE PSYKOLOGSAMTALER 

Få erfaren og helhedsorienteret psykologhjælp ved akutte livskriser, depression, angst, stress, udbrændthed, tab og sorg,…

Befinder du dig i en livskrise, lider du af angst, tvangstanker eller depression? Har du været ud for svære eller traumatiske oplevelser som stadig belaster dig og som du har svært ved at få bearbejdet selv? Hvis samtaler med venner og familie ikke er nok til at skabe de ønskede ændringer, så har du måske brug for at tale med en erfaren psykolog. Gennem samtalen hjælper jeg dig med at du kan erkende og kortlægge din situation og definere hvad præcis du har brug for at arbejde med.. Derefter begynder det egentlige terapeutiske arbejde, hvor jeg, alt afhængig af din problemstilling, supplerende til samtalen introducerer dig til mindfulnessbaserede øvelser, samt guidet visualisering og hypnose. Samtale og øvelser er ofte forbundet i en sammenhængende process. Min erfaring er, at særlig ved stress, traumer, angst og ved depressive tilstande er kombinationen af samtale og psykologiske øvelser meget gavnligt og giver god fremgang.

Mindfulness - Visualisering - Hypnose

Disse metoder er efter min erfaring utrolig effektive og virkningsfulde, når vi ønsker at arbejde med svære følelser og når vi har brug for at hele gamle sår og traumer. Disse metoder er også meget hjælpsomme til at opbygge nye indre ressourcer, udvikle selvværd og selvtillid og dermed skabe styrke, forandring og vækst.

Fælles for alle 3 metoder er at det bevidste sind bliver en mere afslappet medspiller i forandringsprocessen. Når du befinder dig i en afslappet tilstand , kan du meget lettere komme i kontakt med dig selv, dine følelser og behov og det bliver meget nemmere at integrere nye mere positive selvbilleder, som kan skabe vækst og forandring indefra. Du er så at sige centrum i dit liv, når din bevidsthedstilstand løfter sig, vil du inden længe kunne mærke fremgang på alle områder af dit liv.

Nærvær og anerkendelse

Går du i et samtaleforløb hos mig, så er der hele vejen igennem fokus på nærvær og anerkendelse af den du er og den aktuelle livssituation, de konkrete udfordringer som du står i. Jeg vil hjælpe dig med at arbejde specifikt og dybtgående med den personlige problemstilling du kommer med. I samtalen står du helt i centrum og min opgave er at hjælpe dig med at blive mere nærværende og bevidst opmærksom på dine ressourcer, dine livsværdier, dine følelser og tanker, således at du kan hele gamle sår, tage nye valg, udvikle nye handlemuligheder og leve et autentisk liv i balance med dig selv, dine relationer og dine omgivelser. Med snart 25 års erfaring som terapeut har jeg en meget bred erfaring og et stort menneskekundskab. Min tilgang er holistisk, eksistentielt, dybdepsykologisk og kognitiv. Min særlige interesse og styrke ligger i at hjælpe mennesker med angst, tvangstilstande, traumer og depression.

Psykologsamtaler anbefales

 • Hvis du befinder dig i en udfordrende eller svær livssituation, en akut krise eller en forandringsprocess, hvor du oplever en form for stress, lider af depressive tanker eller angst, er ramt på dit selvværd og har brug for støtte og redskaber til at bearbejde og tackle udfordringerne samt finde et nyt perspektiv i dit liv.

 • Hvis du har oplevet svære og belastende ting i din opvækst ( eksempelvis omsorgssvigt, tab, sygdom, overgreb eller en enkeltstående traumatisk begivenhed) og du føler, at det stadig følger dig, gør dig sårbar og begrænser dig i din livsudfoldelse og i dine relationer.

 • Hvis du er ved at deltage i et gruppeforløb hos mig eller andetsteds og der dukker personlige problemstillinger op, som du ønsker mere individuelt at arbejde med.

Følgende problemstillinger kan jeg hjælpe dig med:

 • Stress og udbrændthed

 • Nedtrykthed eller depression

 • Generel angst, social angst, præstationsangst, eksistentiel angst

 • Fobier

 • OCD

 • Udfordringer i parforholdet ( se evt. også siden om parterapi)

 • Skilsmisse / separation

 • Udfordringer med børn og teenagere / forældrerollen

 • Tab og sorgprocesser grundet dødsfald

 • Akutte kriser grundet ulykker eller andre traumatiske hændelser

 • Sygdomsforløb hos nærstående eller dig selv

 • Misbrugsproblemer hos nærstående/partner/børn eller dig selv

 • Selvværd

 • Selvdestruktiv adfærd

 • Håndtering af vrede / aggression

 • Bearbejdning og håndtering af svær livshistorie, barndomstraumer ( overgreb, svigt...)

 • Opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD, ADD

 • Udfordringer med særlig sensitiv personlighed

 

Priser for en individuel psykologsamtale:

 • 900 kr for virksomheder og privatbetaler

  ( Som privatbetaler kan du opnå 300 kr tilskud per samtale fra Sygeforsikring Danmark, hvis du er aktiv medlem / i alle grupper) læs mere nedenfor

 • 750 kr hvis du er privat betaler og samtidig er studerende eller på overførselsindtægt/ sygedagpenge/folkepension eller har tilsvarende indtægtsniveau. Dette forudsætter at din/jeres samlede husstandsindtægt i gennemsnit svarer til dit eget niveau.

 • Akutsamtale: Dagen efter: 1500 kr Samme dag: 1800 kr

  Nedenfor kan du se eventuelle tilskudsmuligheder.

Varighed:  50-55 minutter

Sted: Flagspættevej 7, 5700 Svendborg

Tilskud til psykologsamtaler

Sundhedsforsikring:  Undersøg eventuelt om du eller din arbejdsgiver har en sundhedsforsikring der vil kunne dække psykologsamtaler for dig eller dit familiemedlem. 

Tilskud fra Sygeforsikring Danmark gives hvis du er aktiv medlem og hører ind under de 11 henvisningsårsager som Sygeforsikringen Danmark dækker. Du vil i så fald kunne få et tilskud på 300 kr per samtale og op til 24 gange på et år. Unge under 18 år kan også få tilskud hvis de ikke hører under de 11 henvisningsårsager. Skriv eller ring hvis du gerne vil høre mere om denne mulighed.